Uroczyste otwarcie Bistro

wpis w: Aktualności, Bistro | 0

Spółdzielnia Socjalna Złota Jura została utworzona w lipcu 2016 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Yava oraz Gminy Janów dzięki wsparciu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Pierwsze miesiące pracy Spółdzielni upłynęły pod znakiem prac remontowych, porządkowych, kompletowania sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do uruchomienia i rozpoczęcia działalności jednego z głównych obszarów działalności Spółdzielni Socjalnej Złota Jura, jakim jest gastronomia.
Po kilku miesiącach gorących przygotowań, w dniu 2 marca 2017 r., odbyło się uroczyste otwarcie. Złota wstęga została nacięta przez Panią Wójt Gminy Janów Joannę Ścigaj, Panią Prezes Zarządu Stowarzyszenia Yava Monikę Podgórską oraz ostatecznie przecięta przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej Złota Jura w osobach Sylwia Kozioł – Prezes Zarządu, Edyta Stępień – Wiceprezes Zarządu oraz Dagmara Szota – Członek Zarządu.

Tym symbolicznym gestem BISTRO ZŁOTA JURA rozpoczęło oficjalnie swą działalność.

Zostaw Komentarz